Рада дошкільного навчального закладу

ЗАСІДАННЯ РАДИ ДНЗ

на 2018-2019 н.р.

№ з\п Тема засідання Дата проведення Відповідальні Примітки
1. 1. Про стан готовності дошкільного закладу до навчального року.
2. Профілактика кору в ДНЗ.
3. Розгляд звернень учасників навчально – виховного процесу з питань роботи ДНЗ.
Вересень
2018 р.
Завідувач
Сестра медична Завідувач
2. 1. Як виховати успішну дитину у співпраці ДНЗ з батьками.
2. Робота по зниженню захворюваності та профілактиці ГРВІ в дошкільному закладі.
3. Надання пільг в оплаті за харчування дітей.
Січень 2019 р. Вихователь-методист


Сестра медична

Бухгалтер
3. 1. Про роботу з дітьми соціально-незахищених категорій. 2. Педагогічна освіта батьків (знайомство з законодавчими документами про освіту). Березень 2019 р. Практичний психолог Завідувач
4. 1.Прийом дітей, які не мають щеплень, у ДНЗ. 2. Підсумки роботи Ради у 2018-2019 н.р. Травень 2019 р. Сестра медична Голова Ради

Дошкільний навчальний заклад

№ 5 «Ромашка»

ПРОТОКОЛ

м.Костопіль

17 вересня 2018 р. № 1

Засідання ради дошкільного закладу

Присутні: 30 чоловік

11 представників ДНЗ

19 батьків

Голова зборів: Ковальчук О.С.

Секретар: Прядун О.П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про стан готовності дошкільного закладу до навчального року.

Стецюк С. О., завідувач

2. Профілактика кору в ДНЗ.

Романюк Г.В., сестра медична

3. Розгляд звернень учасників навчально – виховного процесу з питань роботи ДНЗ.

Стецюк С. О., завідувач

1. По першому питанню

СЛУХАЛИ: Стецюк С.О., завідувача, проінформувала про стан готовності дошкільного закладу до навчального року. Виразила подяку всім батькам і працівникам хто приймав участь у підготовки приміщень, споруд до прийому вихованців..

ВИСТУПИЛИ: Колоша С.В., завгосп, яка проінформувала про готовність закладу до роботи в опалювальний та зимовий період.

Батьки: Шипурьова Т.В., Тарасюк О.В., які проаналізували проведені ремонти в групах, прозвітували про витрачені кошти.

УХВАЛИЛИ:

1.Визнатистан готовності дошкільного закладу до навчального року задовільним.

2. Продовжувати співпрацю з батьками, громадськістю, з метою поліпшення матеріально – технічної бази дошкільного закладу.

2. По другому питанню слухали

СЛУХАЛИ:

Романюк Г.В., сестру медичну «Профілактика кору в ДНЗ» (виступ додається).

ВИСТУПИЛИ:

Стецюк С.О., завідувач ДНЗ.

Слід зазначити, що ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» визначені ряд конкретних заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах, зокрема, визначено, що «дітям, які не отримали профілактичних щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється».
Міністерством охорони здоров’я України і Міністерством освіти і науки України, на виконання норм вказаної статті Закону, був скерований спільний лист від 06.09.2018 №05.2-11/23530/1/9-537 головам обласних державних адміністрацій з відповідними пропозиціями.
Зважаючи на погіршення епідемічної ситуації щодо захворюваності на кір, на виконання ст.12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Міністерством охорони здоров’я 26 червня цього року виданий наказ за №1216 від 26.06.2018р «Про проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти кору за епідемічними показаннями», яким передбачається необхідність проведення впродовж 2018 року обов’язкових профілактичних щеплень серед визначених груп професійного ризику (медичних працівників, працівників освітніх закладів та немедичних працівників закладів охорони здоров'я, а також студентів навчальних закладів без обмеження віку).

УХВАЛИЛИ:

1. Проводити профілактичні заходи з метою запобігання поширення захворювання на кір учасниками освітнього процесу дошкільного навчального закладу.

2. Сестрі медичній проводити щоденні обходи груп дітей з метою виявлення хворих та їх вчасної ізоляції.

4. Провести аналіз стану вакцинації дітей дошкільного закладу з метою визначення кількості не щеплених проти кору.

5. Вивісити на стендах листівки, бюлетені щодо профілактики кору, необхідності проведення профілактичних щеплень. 6.Забезпечити дотримання належного санітарного-гігієнічного стану, температурного режиму, протирання меблів, перил, дверних ручок, тощо дезінфікуючими розчинами та систематичне провітрювання приміщень.

7. Організувати та провести з залученням медичних працівників бесіди, лекції для батьків дітей, що відвідують дошкільний навчальний заклад, з питань профілактики кору, сигнальних ознак даного захворювання, дотримання правил гігієни житла та особистої гігієни.

По третьому питанню СЛУХАЛИ: Стецюк С.О. «Розгляд звернень учасників навчально – виховного процесу з питань роботи ДНЗ».

На виконання Закону України «Про звернення громадян» № 393/96 від 02.10.1996, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, дошкільним навчальним закладом проаналізовано роботу зі зверненнями громадян за підсумками 2018 року.

З 01.09.2017 по 31.08.2018 року у дошкільному навчальному закладі було зареєстровано 62 звернення громадян. Усі звернення були з питань прийому дітей до дошкільного навчального закладу. Усі звернення відносяться до компетенції дошкільного закладу і зареєстровані під час особистого прийому завідувача. Звернень щодо виникнення конфліктних ситуацій не надходило. Терміни розгляду звернень не порушено.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію завідувача про роботу в навчальному закладі зі зверненнями громадян прийняти до уваги.

2. Забезпечити оптимальну організацію навчально-виховного процесу, не допускати створення в закладі ситуацій, які призводять до виникнення конфліктів.

3. Усім співробітникам дошкільного закладу у ході розгляду звернень громадян забезпечити:

- детальне вивчення фактів, викладених у зверненнях;

- аналіз додаткових матеріалів;

- повноту відповіді на звернення (за текстом);

- виконання терміну розгляду звернення.

4. Завідувачу забезпечити безумовне дотримання графіку особистого прийому громадян.

Голова зборів: О. Ковальчук

Секретар: О. Прядун

Дошкільний навчальний заклад

№ 5 «Ромашка»

ПРОТОКОЛ

м. Костопіль

22.01.2019 № 2

засідання ради дошкільного закладу

Присутні: 32 чоловік

17 представників ДНЗ

15 батьків

Голова зборів: Ковальчук О.С.

Секретар: Прядун О.П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Як виховати успішну дитину у співпраці ДНЗ з батьками.

Гаврилюк Л.М., вихователь-методист

2. Робота по зниженню захворюваності та профілактиці ГРВІ в дошкільному закладі.

Романюк Г.В., сестра медична

3. Надання пільг в оплаті за харчування дітей.

Бухгалтер Ільчук Н.Л.

1. По першому питанню

СЛУХАЛИ: Гаврилюк Л.М., вихователя-методиста, «Як виховати успішну дитину у співпраці ДНЗ з батьками» (доповідь додається).

ВИСТУПИЛИ: Стецюк С.О., завідувач, яка проаналізувала результативність проведення заходів з батьками. Не завжди такі заходи є доцільними, мають позитивний результат.

Ларіна С.О., вихователь. Внесла пропозицію розглядати питання виховання дітей в сім’ї на засіданнях Ради ДНЗ.

УХВАЛИЛИ:

1. Опрацювати та використовувати в роботі «Лист Міністерства освіти і науки України від 11.10.2017 року №1/9-546 «Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців».

2. Забезпечити цілеспрямований педагогічний та батьківський вплив на формування. національної свідомості дитини.

3. Використовувати інтерактивні форми роботі з батьками.

4. Ширше використовувати інтернет-ресурси в роботі з батьками.

2. По другому питанню

СЛУХАЛИ: Романюк Г.В., сестру медичну «Робота по зниженню захворюваності та профілактиці ГРВІ в дошкільному закладі» (доповідь додається).

ВИСТУПИЛИ:

Алексійчук В.Д., голова БК групи «Колосок», яка зупинилась на створенні умов для збереження здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму, наголосила про необхідність створення здорових та небезпечних умов особливо під час проведення прогулянок.

Проведення вихователями консультацій та бесід з батьками щодо попередження дитячого травматизму

Висловила про необхідність підтримки з боку батьків на виконання всіх цих заходів.

Голиш Н.М., вихователь, яка зупинилась на профілактиці дитячого травматизму.

Аналізуючи причини нещасних випадків, дуже прикро усвідомлювати те, що в більшості нещасних випадків можна було б запобігти. Профілактична робота буде ефективною, коли в цьому будуть брати участь батьки та громадськість.

Принципи запобігання травматизму побутового різноманітні, але головним з них є постійна турбота дорослих про безпеку дітей вдома. Особливо при поводженні з вогнем і небезпечними приладами. Старші систематично повинні виховувати в дітях обачливість і обережість. Потрібно застерігати дітей від пустощів на балконах, драбинах, деревах. Разом з тим батьки ні в якому разі не повинні забороняти дітям гратися в рухливі ігри, сковувати їх безперервними заборонами та обмеженнями. Все потрібно робити помірковано, щоб не образити і не принизити дитину. Інакше дитина може вирости боягузом й безініціативним, або зробить все навпаки. Не можна залякувати дитину, буде правильніше, коли ви час-від-часу будете розповідати про різні нещасні випадки та можливі наслідки і шляхи іх попердження. З малятами треба бути постійно на сторожі, усувати з їхнього шляху небезпечні предмети, старшим дітям треба постійно пояснювати небезпеку, яку таять всобі необдумані вчинки, доводити помилковість порочних уявлень про героїзм. Допоможуть батьками в цьому вдало підібрана література, кінофільми, телепередачі.

Травматизм діти дістають за недоглядом дорослих. Основними причинами дитячого травматизму є недостатня виховна робота

При будь-яких видах дитячого травматизму дорослим необхідно дотримуватися двох основних принципів: чітко налагоджена організація трудового процесу і високоорганізована освітньо-виховна робота.

Як Ви важаєте, що ми, дорослі, можемо зробити для того, щоб наші діти не зазнали нещасних випадків?

УХВАЛИЛИ:

1.Розробити заходи з профілактики ГРВІ в дошкільному закладі.

2. Постійно проводити прогулянки дітей на свіжому повітрі.

3. Посилити контроль за ранковим прийомом дітей з метою недопущення хворих дітей.

3. По третьому питанню

СЛУХАЛИ: Ільчук Н.Л., бухгалтера ДНЗ, яка проінформувала про пільгові категорії дітей: багатодітні -26 дітей, малозабезпечені -4 дитини, сироти -1.

Пільги надаються з дня звернення батьків про надання пільг в оплаті за харчування та надання відповідних документів.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію Ільчук Н.Л. прийняти до уваги.

.

Голова Ради: О. Ковальчук

Секретар: О. Прядун

Дошкільний навчальний заклад

№ 5 «Ромашка»

ПРОТОКОЛ

м. Костопіль

22.03.2019 № 3

засідання ради дошкільного закладу

Присутні: 32 чоловік

17 представників ДНЗ

15 батьків

Голова зборів: Ковальчук О.С.

Секретар: Прядун О.П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про роботу з дітьми соціально-незахищених категорій.

Гузич Я. В., практичний психолог

2. Педагогічна освіта батьків (знайомство з законодавчими документами про освіту).

Стецюк С. О., завідувач ДНЗ

1. По першому питанню

СЛУХАЛИ: Гузич Я. В., практичного психолога, «Про роботу з дітьми соціально-незахищених категорій».

З метою соціального захисту дітей пільгових категорій проводяться заходи:

забезпечується участь дітей пільгових категорій у заходах, присвячених Міжнародному Дню захисту дітей, Міжнародному Дню інваліда, новорічним святам тощо.

Практичним психологом проводиться робота серед дітей пільгового контингенту з метою створення умов для всебічного розвитку дітей.

забезпечення соціально-педагогічного супровіду освітньо-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій дітей (обстеження умов проживання і виховання дітей).

Офіційний статус дітей пільгового контингенту в дитячому закладі мають:

- Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

- Діти напівсироти

- Діти-інваліди

- Діти військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків

- Діти з багатодітних сімей

- Діти з малозабезпечених сімей

З даними дітьми, їх батьками, вихователями та адміністрацією закладу проводиться соціально-педагогічний патронаж:

- налагодження зв’язків та співпраця зі службами у справах дітей та опікунської ради;

- збір інформації на дітей пільгового контингенту та подання в різні соціальні установи, зокрема у службу в справах дітей;

- консультування вихователів, батьків та осіб, які їх замінюють, з питань соціального захисту різних пільгових категорій;

- збір, оформлення та постанова дітей на облік дітей пільгового контингенту;

- обстеження матеріально-побутових умов проживання; складання актів обстеження;

- співбесіда з опікунами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- підготовка та супровід дітей пільгового контингенту на міські свята, організовані для даного контингенту;

- консультування батьків, вихователів з питань організації оздоровлення вищезазначених дітей;

- створення та щомісячне оновлення «Банку даних дітей пільгових категорій»;

- ознайомлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та їх батьків/опікунів з пільгами, передбаченими законодавством України;

- соціально-педагогічний супровід дітей пільгового контингенту та членів їх родин;

- збір інформації про інвалідів та хворих дітей, які відвідують наш заклад та ін.

Батькам та опікунам надається соціально-правова просвіта. Проводиться контроль за організацією в позаурочний час дозвілля дітей пільгового контингенту.

ВИСТУПИЛИ:

Гаврилюк Л.М., вихователь-методист. Педагогічним колективом проводиться систематична робота по забезпеченню належних умов для успішного навчання та виховання дітей підбгових категорій. Таким дітям надається особлива увага, про що свідчать записи та педагогічні висновки у календарному плануванні вихователів та спеціалістів.

Вихователі у всіх вікових групах, використовуючи наочність, проводять консультації, бесіди з батьками з попередження негативних явищ у дитячому середовищі. Батьків знайомлять із змістом нормативних документів щодо захисту прав дітей. В кожній віковій групі оформлено наочний матеріал для батьків з питань правової освіти.

УХВАЛИЛИ:

1. Забезпечити неухильне виконання нормативних документів щодо соціального захисту дітей пільгових категорій.

2. Поновлювати базу дітей пільгових категорій по мірі надходження інформації про зміну соціального статусу дитини.

3. Своєчасно виявляти та повідомляти директора закладу про дітей, які залишилися без опіки батьків, та про факти насильства над дитиною в сім'ї.

4. Вихователю-методисту Гаврилюк Л.М. забезпечити постійну роботу батьківського лекторію з метою ознайомлення батьків та учнів школи з чинним законодавством України про права, обов'язки та відповідальність батьків за виховання та навчання дітей.

2. По другому питанню

СЛУХАЛИ: Стецюк С.О., завідувача, «Педагогічна освіта батьків (ознайомлення із законодавчими документами про освіту)»,

наголосила, що пунктом 1 статі 4 Закону України «Про дошкільну освіту» визначено, що дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою частиною безперервної освіти в Україні. На рівні держави забезпечується реалізація права кожної дитини п’ятирічного віку на доступність і безоплатність дошкільної освіти, повноцінний фізичний, інтелектуальний, моральний, естетичний, моральний, і соціальний її розвиток, формування передумов навчальної діяльності. Свідченням необхідності прийняття такого рішення є те, що 93, 5) дітей п’ятирічного віку уже здобувають дошкільну освіту. Окрім того, статтею 9 Закону України «Про дошкільну освіту» передбачено, що батьки мають змогу обирати різні форми здобуття дітьми дошкільної освіти. Найпоширенішими формами здобуття дошкільної освіти є: дошкільні навчальні заклади; групи короткотривалого перебування; групи при загальноосвітніх навчальних закладах; охоплення соціально – педагогічним патронатом.

Присутні ознайомились із виставкою законодавчих документів про освіту.

ВИСТУПИЛИ:

Гузич Я.В., практичний психолог – відмітила, що міністерство освіти не передбачає запроваджувати обов’язкові довідки чи інші документи, які б засвідчували здобуття дошкільної освіти. Прийняття норми про обов’язковість передшкільної освіти для дітей 5 – річного віку відбиває об’єктивний стан справ, відповідає потребам українського суспільства, загальноєвропейським та світовим зразкам.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до уваги.

Голова зборів: О. Ковальчук

Секретар: О. Прядун

Дошкільний навчальний заклад

№ 5 «Ромашка»

ПРОТОКОЛ

м. Костопіль

22.05.2019 № 4

засідання ради дошкільного закладу

Присутні: 37 чоловік

17 представників ДНЗ

20 батьків

Голова Ради: Ковальчук О.С.

Секретар: Прядун О.П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.Прийом дітей, які не мають щеплень, у ДНЗ.

Романюк Г.В., сестра медична

2. Про відзнаку батьків, що приймали активну участь у житті закладу.

Ковальчук О.С., голова Ради

3. Підсумки роботи Ради у 2018-2019 н.р.

Ковальчук О.С., голова Ради

1. По першому питанню

СЛУХАЛИ: Романюк Г.В., сестру медичну «Прийом дітей, які не мають щеплень, у ДНЗ».

Згідно з законом, відвідувати державні заклади освіти можуть лише ті діти, які отримали щеплення за Календарем профілактичних щеплень, або у дитини є медичні протипоказання до вакцинації (ст. 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”). Колективний імунітет допоможе захистити від смертельно небезпечних хвороб тих дітей, які не можуть вакцинуватися з медичних причин. Якщо в дитини є протипоказання, їй надається відповідна довідка на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря-педіатра та інших лікарів-спеціалістів”, - зазначили уМОЗ.

У відомстві наголосили, що рішення про допуск таких дітей до закладів освіти приймає комісія лікарів відповідного лікувально-профілактичного закладу.

«Лікарсько-консультативна комісія може прийняти рішення щодо заборони відвідування дитиною без профілактичних щеплень навчального закладу, наприклад - у разі ускладнення епідемічної ситуації. У таких випадках питання щодо форм здобуття освіти такими дітьми вирішують місцеві органи освіти», - повідомили у МОЗ.

Епідеміологи вкотре підкреслили, що нині в Україні спостерігається нестійка епідемічна ситуація щодо інфекційних хвороб, а захворюваність на кір, краснуху, епідемічний паротит, кашлюк, дифтерію набуває загрозливого характеру.

«З початком навчального року ризик захворіти на ці інфекції зростає, тому дуже важливо, щоб діти були вчасно щеплені за Календарем профілактичних щеплень. До 6 років діти повинні отримати щеплення проти гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та Хіб-інфекції. У 6-річному віці проводиться ревакцинація проти дифтерії, правця, поліомієліту, кору, краснухи та паротиту», - поінформували у МОЗ.

Представники МОЗ також наголосили, що на сьогодні в Україні є достатня кількість ефективних, якісних, безпечних та прекваліфікованих ВООЗ вакцин, щоб охопити щепленнями всі вікові групи, які цього потребують.

«Якщо ваша дитина пропустила вакцинацію за календарем, негайно зверніться до педіатра або сімейного лікаря, щоби надолужити пропущені щеплення. Перед початком навчального року усі діти мають пройти профілактичний огляд. Педіатр чи сімейний лікар видає необхідну для школи довідку (форма №086-1/о), в якій, зокрема, зазначається група для занять фізичною культурою. Крім того, потрібно оновити Карту профілактичних щеплень (довідка форми № 063/о), якщо дитина одержала нові щеплення», - зазначили у МОЗ.

МОН і МОЗ закликають батьків до 1 вересня зробити дітям усі необхідні за Національним календарем щеплення.Ось як вони це пояснюють.

Стаття 15закону "Про захист населення від інфекційних хвороб"передбачає: дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється.

Ця норма покликана захистити здоров’я та життя дітей, адже в Україні - ускладнена епідемічна ситуація та вже два роки триває спалах кору.

Перебування нещеплених дітей в організованих колективах створює ризик виникнення спалахів інфекційних хвороб, що є загрозою для життя та здоров’я не лише учнів, а й членів їхніх сімей та працівників закладів освіти.

"В умовах колективу невакцинованих дітей інфекція поширюється дуже швидко. І саме тому щоразу з початком навчального року кількість хворих на інфекційні хвороби різко зростає.

Цього року ми хочемо запобігти цьому заздалегідь. І для цьогонам потрібна допомога батьків– вакцинуйте своїх дітей, щоб захистити їх", – розповіла Супрун.

ВИСТУПИЛИ:

Загоруйко І.В., мама. Вона внесла пропозицію провести роз’яснювальну роботу серед батьків з даного питання, запросити на батьківські збори лікаря-педіатра та інфекціоніста.

Цимбалюк О.С., батько. А що робити з тими, в кого щеплення підроблені?

Стецюк С.О., завідувач ДНЗ. Як відомо, у вересні 2018 року Міністерство охорони здоров’я України і Міністерство освіти і науки України надіслали головам обласних та Київської міської державних адміністраційофіційного листа, в якому наголошувалося, що згідно з законом відвідувати державні заклади освіти можуть лише ті діти, які отримали щеплення за Календарем профілактичних щеплень, або у дитини є медичні протипоказання до вакцинації (ст. 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”).

Верховний Суд також підтвердив обов’язковість вакцинації дітей.

«Вимога обов'язкової вакцинації населення проти особливо небезпечних хвороб, виходячи з необхідності охорони громадського здоров'я, а також здоров'я зацікавлених осіб, є виправданим. У даному випадку превалює принцип важливості громадських інтересів над особистими», - йдеться у рішенні суду.

УХВАЛИЛИ:

1. Завідувачу ДНЗ взяти до уваги Лист МОН та МОЗ головам обласних та Київської міської державних адміністрацій, в якому наголошується, що згідно з законом відвідувати державні заклади освіти можуть лише ті діти, які отримали щеплення за Календарем профілактичних щеплень, або у дитини є медичні протипоказання до вакцинації (ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»).

2. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків про необхідність вакцинації дітей. Залучати до зустрічі з батьками лікарів-спеціалістів.

3. Сестрі медичній тримати тісний зв'язок з Центром первинної медичної допомоги з метою вчасного направлення дітей на профілактичні щеплення.

2. По другому питанню

СЛУХАЛИ Ковальчук О.С., голову Ради «Підсумки роботи Ради у 2018-2019 н.р.».

У своїй діяльності рада закладу керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Статутом дошкільного навчального закладу № 5 та Положенням про раду.

Всі зусилля членів ради закладу повинні бути спрямовані на поліпшення умов здобуття дошкільної освіти; зміцнення матеріально – технічної бази закладу; велика увага повинна приділятися організації громадського контролю за харчуванням та медичним обслуговуванням вихованців.

Голова Ради: О. Ковальчук

Секретар: О. Прядун

ВИСТУПИЛИ:

Ніколаєнко В.М. завідувач – висловила вдячність представникам батьківського комітету за активну допомогу при здійснені благоустрою дитячого закладу.

Цвіренко Л.М., член ради закладу, мати вихованця групи № 2 – звернула увагу присутніх, на те, що співробітники закладу в оформлення, підготовку групових приміщень вкладають максимум праці, старання, натхнення. Висловила подяку від імені батьків вихованців, запевнила, що і надалі батьки будуть активними помічниками укріплення матеріально – технічної бази закладу.

УХВАЛИЛИ:

6.1. Роботу по благоустрою закладу до літнього оздоровчого періоду вважати проведеною на належному рівні, але продовжувати підтримувати і поповнювати естетичний вигляд території

Відповідальні: адміністрація, трудовий колектив, батьки

Термін: 01.06.2012 – 31.08.2012

6.2. Продовжувати співпрацю з батьками, громадськістю, з метою поліпшення матеріально – технічної бази дошкільного закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 7

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.